Rune Ottosens  hjemmeside

Denne nettsiden er ment som en ressurs for dem som er interessert i en oversikt over mine aktiviteter og publikasjoner. Her finner du også mange bøker og artikler nedlastbar i full tekst. Du finner også lenker til arenaene jeg er aktiv på som Norsk Pen, Den norske Unesco-kommisjonen og Norsk mediehistorisk forening. Her finner du også en blogg der jeg jevnlig legger ut nye tekster.

Siste mediebidrag

Har innlegg med Elisabeth Eide mot Frank Rossavik i Afenposten 12.3.2019 som viste "forståelse" for Indias bombing av Pakistan. Her

Intervjuet av lokalradio i Lahore, Pakistan  4.3.2019   om krigsjournalistikk med Bushra Rehman.

Deltok med Elisabeth Eide på Pakistansk TV om krigsjournalistikk 1.3.2019

Sammen med Mads Andenæs fortsetter jeg 20.1 diskusjonen  om brudd på Grunnloven i forbindelse med Libya-utvalgets rapport.

Ble intervjuet av TV2 nyhetskanalen 18.1 2019 om VG  kommentator Frithjof Jacobsen og forholdet til politiker. Se her

Har kronikk i Aftenposten 7. januar 2019 med Mads Andenæs om behovet for grunnlovsendring etter Libya-krigen. Vårt poeng er at det er bedre å la være å bryte grunnloven og folkeretten enn å endre Grunnloven. Kan leses her.

Har kronikk i Klassekampen 5. desember 2018  der jeg fordømmer spionasjetiltale mot Julian Assange. Les her.

Har kronikk i Aftenposten 27.9 der jeg spør hvilket ansvar Aftenposten har for kaoset i Libya. Les her.

Har kommentar om Libyautredningen i fagbladet Journalisten 14.9. Les her.

Hadde kronikk i Dagsavisen sammen med  Ida Bang om dekning av norsk nærvær i Syria. Les her.

Intervjuet av NRK P2 -    3.9 2018 om dom mot journalister i Myanmar. Hør innslag her.

Intervjuet av Klassekampen 13. august om ny partiavis i Danmark. Les her.

Jeg om min fetter stein har innlegg i Firda 10.8. 2018 der vi protesterer mot planer om oppdrettsanlegg ved våre fedres barndomshjem. Les her.

Intervuet i studio 2 P2 om mangel på pressefrihet i Eritrea 31.5. Hør her.

abc-nyheter siterte min kronikk om Libya-utredningen i Dagsavisen 25. mai. Kan leses her.

Har kronikk i Dagsavisen om kommende Liby-utredning 25.5. Les her.

Har kronikk i Dagbladet 30.4, der jeg ber mediene skrive mer om dronekrigføring. Les her.

Diskuterte Frode Berg-saken, og dekning av norsk sikkerhetspolitikk i Dagsnytt 18 26.4.2018, hør her.

Debattartikkel i Klassekampen om medienes dekning av norsk militært nærvær i Syria. Kan leses her.

Kronikk i Dagsavisen der jeg skriver at når krigshisserne som startet Irak-krigen i 2003, nå advarer mot krig mot Iran, bør vi lytte. Les her.

Deabattinnlegg  29.1 i Aftenposten sammen med Tormod Heier under tittelen "Misforstått hemmelighold"

Fagbladet Journalisten intervjuer meg om mediedekningen av Baneheia-saken.

Jon Færseth har kommentert intervjuet med meg, se under. Mitt svar kan du lese her.

Intervjuet av Ny Tid om medienes håndtering av dissident-stemmer.

Jeg ble intervjuet i Ekko, NRK P2s serie om 68-opprøret, 4. januar og  5. januar  2018.

Medier 24 

har lagt ut min blogg

Intervju Kveldsnytt Nobelmarsj

Portrettintervjuet av Klassekampen

Kronikk i Dagbladet om betydning av visuell kommunikasjon og pressens sløvhet i bruk av foto fra krigssoneer. Les her.

Kronikk i VG om Stortingets mangel på respekt for regler for norsk våpensalg til land som er involvert i krig. Les her.

Min siste blogg


Er det forståelig at India bomber Pakistan?

 

Rune Ottosen og Elisabeth Eide, professorer, OsloMet - storbyuniversitetet

 

Frank Rossavik har 7, mars en kommentar i Aftenposten der han sier at India bombeangrep på Pakistan er «forståelig». Gitt den historiske konflikten er det ikke vanskelig forståat historiske konflikter blusser opp. Vi oppfatter imidlertid at Rossavik lener seg mest til den indiske siden.                         

Tilfeldighetene ville at vi var invitert til å tale på en nasjonal konferanse i Islamabad om konfliktjournalistikk. Noe av det første som møtte oss da vi ankom Pakistan var nyheten om at India hadde bombet Pakistans territorium som et svar på et selvmordsangrep i Kashmir der vel førti indiske paramilitære ble drept.

Propagandakrigen kom i gang og den sedvanlige «blamegame» var i gang. Indias statsminister Narendra Modi holdt umiddelbart Pakistan ansvarlig for angrepet. Rossavik beskriver godt hvordan de to partene har hver sin fortelling om krigshandlingene. Modi mener at Pakistan har ansvar for terrorister som opererer fra eget territorium. Det er vanskelig å være uenig i det. Men svært mange pakistanere har også vært ofre for terrorhandlinger, og statsminister Imran Khan påpekte at landet har hatt store ofre for å bekjempe terroristgrupper. Antall terrorhandlinger i landet har da også gått ned fra toppunktet i 2009. På den annen side kan vi slett ikke se bort fra at det fins elementer i pakistansk militærvesen og etterretning som har forbindelser med terrorgrupper som kjemper i Kashmir. Men de siste årene er også flere angrep i Kashmir begått av unge militante fra indisk side, noe som ifølge den indiske forfatteren Arundhati Roy har bakgrunn i systematisk og langvarig brutalitet mot befolkningen i indisk Kashmir.

Pakistanske medier har vist til det indiske valget i april som bakgrunn for at Modi vil piske opp en hindunasjonalistisk stemningsbølge, og der har de et poeng. Rossavik nevner Pakistans forhold til USA og Kina som en internasjonal dimensjon av betydning for konflikten. I The Independentpeker Robert Fisk på alliansen Israel-India og Israel som sentral våpenleverandør til India. India er trukket inn i Israels allianse mot muslimske stater.

Vi merket oss at indiske nyhetsopplesere gikk ut av journalistrollen og hisset til hevn. .Det er ikke tvil om det også er en nasjonalistisk stemningsbølge i Pakistan, ikke minst i mediene. Men vi så vilje på begge sider til å innta en mer uavhengig rolle. Statsminister Imran Khans tale i parlamentet hadde en forsonende tone, og viste empati med familiene til de døde indiske soldatene og tok til orde for forhandlinger. Han minnet om hvilken trussel det ville være hvis konflikten skulle eskalere mellom to atommakter. 

En slik krig har ingen vinnere. Den indiske piloten som ble skutt ned over pakistansk territorium ble raskt overlevert til India. Khans tale var etter vårt syn av en annen karakter enn Modis, og har vunnet gjenklang hos en del indiske opposisjonelle. Khan lover å undersøke om terrorgrupper i Pakistan (Jaish-e-Mohammed) står bak angrepet, men hans forhold til militærvesen og etterretning kan imidlertid gjøre at forsøket strander. I turbulensen som oppsto mellom de to nabostatene er det lett å glemme stridens kjerne, som er forholdene i Kashmir, der både Amnesty og Human Rights Watch har solid dokumentasjon om drap, tortur og andre overgrep. Partene må begynne å snakke direkte til befolkningen i Kashmir i stedet for å snakke om dem.

En kortere versjon står som debattinnlegg i Aftenposten 12.3 2019. Kan leses her.