Her finner du en samlet oversikt over mine vitenskapelige publikasjoner. For å finne oppdatert informasjon kan du også gå inn på databasen  Cristin.

 • Ottosen, Rune (2020) Peace in the modern area since 1920 (2020) (with Ronald Eldsforth) in A Cultural History of Peace vol 6. London: Bloomssbury.
 • Eide, Elisabeth & Ottosen, Rune (2020) How to Teach War and Peace Journalism: professional challenges when encountering propaganda and fake news.  Journalism education vol. 8 n0. 2 pp. 42-53.
 • Terror alert without a cause. A study of  the Twitter feed in Norway about a possible terror threat in July 2014, in Brosse, Renaud de la & Holt Kristoffer (eds.) (2019) Media and Journalism in  an Age of Terrorism. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing.
 • Ottosen, Rune (2019). Fra kald krig til out of area. Mediene og dekningen av NATOs ny kriger 1999-2018. Norsk mediehistorisk tidsskrift nr. 2 2019. Les her.
 • Ottosen, Rune, Heier Tormod og Tvedt, Terje (red.) (2019) Libya. Krigens uutholdelige letthet. Oslo: Cappelen Akademiske
 • Ottosen, Rune (2019). «Norway’s New(s) Wars—Syria in the Norwegian Mass Media». Nordlit, nr. 42 (november), 303–326. https://doi.org/10.7557/13.5017.
 • Ottosen, Rune (2019) Et varslet folkemord. Holocaust i norsk og svensk presse, Norsk medietidsskrift nr. 2 2019
 • Ottosen, Rune;Steensen, Steen (2018). Blood and Security during the Norway Attacks:             Authorities’ Twitter Activity and Silence. Hornmoen, Harald Backholm, Klas (Red.), Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 3. s. 63-84. Emerald Group Publishing Limited. https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/978-1-78756-269-120181008
 • Steensen, Steen;Frey, Elsebeth;Hornmoen, Harald;Ottosen, Rune;Konow-Lund, Maria Theresa (2018). Social Media and Situation Awareness during Terrorist Attacks: Recommendations for Crisis Communication. Hornmoen, Harald Backholm, Klas (Red.), Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness.Chapter 12. s. 277-295. Emerald Group Publishing Limited. https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/978-1-78756-269-120181017
 • Ottosen, Rune og Rudsengen, Belinda (2018) Ambivalent og historieløst? Norske avisers dekning av norsk militært nærvær i Irak og Syria. Internasjonal Politikk. Tilgjengelig her.
 • Ottosen, Rune  (2018) Folkerett og droner i krigføring. Gynnild, Astrid (red.) Droner i sivilsamfunnet. Aktører, teknologi og etiske utfordringer. Oslo: Cappelen Akademiske.
 • Ottosen, Rune (2018) Mediene må bidra til en opplyst samtale om vår sikkerhetspolitikk. kommentarartikkel Norsk medietidsskrift nr. 1 2018.
 • Hornmoen, Harald; Backholm, Klas;Frey, Elsebeth; Ottosen, Rune; Reimerth, Gudrun;Joanneum, FH;Steensen, Steen (2018). Key Communicators’ Perspectives on the Use of Social Media in Risks and Crises. Andersen, Robin de Silva, Purnaka L (Red.), The Routledge Companion to Media and Humanitarian Action. Kap. 36. Routledge.
 • Høiby, Marte;Ottosen, Rune (2017). Journalism under pressure in conflict zones: A study of journalists and editors in seven countries. Media, War & Conflict. doi: 10.1177/1750635217728092
 • Nohrstedt, Stig A. og Ottosen, Rune (2017). Sustainable War Journalism and International Public Law. Berglez, Peter Olausson, Ulrika Ots, Mart (Red.), What is Sustainable Journalism? Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism. Chapter Twelve. Peter Lang Publishing Group.
 • Lippe, Berit von der og Ottosen, Rune (2017). Gendering War and Peace Journalism. New challenges for media research. Carlsson, Ulla Pÿhtâri, Reeta (Red.), The Assault on Journalism. Building Knowledge to Protect Freedom of Expression.Chapter 4. s. 61-71. Nordicom. 
 • Hornmoen, Harald, Backholm, Klas;Frey, Elsebeth;Ottosen, Rune;Reimerth, Gudrun;Steensen, Steen (2017). Key Communicators’ Perspectives on the Use of Social Media in Risks and Crises. Andersen, Robin de Silva, Purnaka L (Red.), The Routledge Companion to Media and Humanitarian Action. Kap. 36. Routledge. 
 • Høiby, Marte og Ottosen, Rune (2017). Journalism under pressure in conflict zones: A study of journalists and editors in seven countries. Media, War & Conflict. doi: org/10.1177/1750635217728092http://hdl.handle.net/10642/5269
 • Nohrstedt, Stig Arne og Ottosen, Rune (2017). What's wrong with War journalism? Why and how legal aspects of conflicts need better reporting. Carlsson, Ulla Pÿhtâri, Reeta (Red.), The Assault on Journalism. Building Knowledge to Protect Freedom of Expression. Chapter 25. s. 241-255. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune (2017). To deal with impunity, we must address both political and criminal motivated violence . Journalism and Communication Monographs. Vol. 19. doi: 10.1177/1522637917707210
 • Ottosen, Rune (2017). Revolusjonsfrykt og klassekamp. Norsk Mediehistorisk tidsskrift. doi: http://www.medietidsskrift.no/content/uploads/pub/2017/11/NMF-tidsskrift-2-2017.pdf
 • Ottosen, Rune og Øvrebø, Sjur (2016). Who´s to Blame for the Chaos in Syria? The Coverage of Syria in Aftenposten with Libya as Doxa. Orgeret, Kristin Tayeebwa, William (Red.), Journalism in conflict and post conflict conditions. Worldwide perspectives. Capter 3. s. 63-80. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune og Andenæs Bull, Cathrine (2016). Insane or evil? How Norway's Dagbladet and Aftenposten newspapers covered the perpetrator of 22 July 2011. Journal of Applied Journalism and Media Studies. Vol. 5. doi: http://dx.doi.org/10.1386/ajms.5.1.27_1http://dx.doi.org/10.1386/ajms.5.1.27_1
 • Høiby, Marte Havikbotn;Ottosen, Rune (2016). Reduced Security for Journalists an Less Reporting from the Frontline. Carlsson, Ulla (Red.), Freedom of Expression and Media in Transition. Studies and Reflections in the Digital Age. Chapter 21. s. 183-191. Nordicom. http://hdl.handle.net/10642/4209
 • Ottosen, Rune (2016). Legale og illegale avisers dekning av unntakstilstanden i Trøndelag i oktober 1942. Pressehistorisk tidsskrift.http://hdl.handle.net/10642/4636
 • Ottosen, Rune;Hovden, Jan Fredrik (2016). New Times, New Journalists? Nordic Journalism Students Entering an Age of Uncertainity. Hovden, Jan Fredrik Nygren, Gunnar Zilliacus-Tikkanen, Henrika (Red.), Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Chapter 4. s. 51-70. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune (2016). Crisis or Innovation? The Norwegian Journalist Between Market and Ideals in the Multimedia Era. Maxwell, Richard (Red.), The Routledge Companion to Labor and Media. Chapter 17. s. 202-217. Routledge. 
 • Ottosen, Rune (2016). Masculinity, Iconisation and Fictional War Heroes in GWT. Lippe, Berit von der Ottosen, Rune (Red.), Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links. Chapter 13. s. 227-244. Nordicom. 
 • Lippe, Berit von der og Ottosen, Rune (2016). Approaches and Insights on Gendering War- and Peace Reporting. Lippe, Berit von der Ottosen, Rune (Red.), Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links.Introduction. s. 9-32. Nordicom. 
 • Lippe, Berit von der og Ottosen, Rune (2016).  Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links.ISBN: 978-91-87957-42-0. 278 s. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune (2016). Politisk batalje eller klimadebatt? Lofoten-spørsmålet under valget 2013 i et pressehistorisk perspektiv. Pressehistorisk tidsskrift.
 • Ottosen, Rune (2015). Fra anonymitet til bildebyline.Et pressehistorisk blikk på signeringspraksis. Hornmoen, Harald Roksvold, Thore Alnæs, Jørgen (Red.), Individet i journalistikken. Kapittel 9. s. 169-186. Cappelen Damm Akademisk. 
 • Nohrstedt, Stig A.;Ottosen, Rune (2015). Peace journalism: A proposition for conceptual and methodological improvemnets. Global Media and Communication. Vol. 11. doi: 10.1177/1742766515606289http://hdl.handle.net/10642/3747
 • Ottosen, Rune (2015). Islamske terrorister eller norsk ekstremist?. Pressehistorisk tidsskrift.http://hdl.handle.net/10642/2898
 • Nohrstedt, Stig A.;Ottosen, Rune (2015). Mediatiazation and Globalisation: New Challenges for War Journalism. Eskjær, Mikkel Fugl Hjarvard, Stig Mortensen, Mette (Red.), The Dynamics of Mediatized Conflicts. Chapter Seven. s. 149-164. Peter Lang Publishing Group. 
 • Ottosen, Rune (2015). Matthias Conrad Peterson og kampen for ytringsfrihet. Pressehistorisk tidsskrift.http://hdl.handle.net/10642/2686
 • Bjørnsen, Gunn;Hovden, Jan Fredrik;Ottosen, Rune (2015). Samfunnsopdragets arvinger – om neste generasjon journalister. Vaagan, Robert Wallace Barland, Jens (Red.), Entreprenørskap og ledelse i media. Del 2: Medieledelse. Kapittel 16. s. 307-323. Cappelen Damm Akademisk. 
 • Ottosen, Rune (2014). Pressens og ytringsfrihetens vilkår ved utbruddet av første verdenskrig. Pressehistorisk tidsskrift.http://hdl.handle.net/10642/2479
 • Ottosen, Rune;Nohrstedt, Stig A. (2014).  New Wars, New Media and New War Journalism. Professional and Legal Challenges in Conflict Reporting. ISBN: 978-91-86523-96-1. 223 s. Nordicom. 
 • Hyde-Clarke, Nathalie;Ottosen, Rune;Miller, Toby (2014). Nation-Building and the FIFA World Cup, South Arica 2010. Chari, Tendai Mhiripiri, Nhamo (Red.), African Footbal, Identity Politics and Global Media Narratives. Chap 1. s. 15-29. Palgrave Macmillan. 
 • Ottosen, Rune (2014). Underreporting the legal aspects of drone strikes in international conflicts: A case study of how Aftenposten and New York Times cover drone strike. Conflict & Communication Online. Vol. 13. 10 s. http://hdl.handle.net/10642/2219
 • Ottosen, Rune (2014). The Significance of Nordicom and the NordMedia Conference to Nordic Media and Communication Research. Nordicom Review. Vol. 35. http://hdl.handle.net/10642/2402
 • Ottosen, Rune (2014). Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF). Fra militant partiorganisering til konsernkanal og diffust presselaug. Pressehistoriske skrifter.http://hdl.handle.net/10642/2100
 • Ottosen, Rune (2014). Hvor ble det av faxen?. Morlandstø, Lisbeth Krumsvik, Arne H. (Red.), Innovasjon og verdiskaping i lokale medier. Forord. s. 5-10. Cappelen Damm Akademisk. 
 • Ottosen, Rune (2013). PSYOPS or journalism. Norwegian Information Warfare in Afghanistan. Barkho, Leon (Red.), From Theory to Practice. How to Assess and Apply Impartiality in News and Current Affairs. Part II Chapter 3. s. 71-91. Intellect Ltd.
 • Ottosen, Rune (2013). How the Use of Drones in the War on Terror Might Contribute to Violence in the Middle East.Luftkrigsskolens skriftserie. Vol. 29. 
 • Ottosen, Rune og Rossland, Irene Elisabeth (2013). Norsk godhetsregime og Aftenpostens krigsdekning. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Kapittel 9. s. 161-179. Abstrakt forlag. 
 • Ottosen, Rune og Eide, Elisabeth (2013). Den lengste krigen. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Kapittel 1. s. 11-27. Abstrakt forlag. 
 • Ottosen, Rune og Eide, Elisabeth (2013).  Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. ISBN: 978-82-7935-354-6. 244 s. Abstrakt forlag. 
 • Ottosen, Rune, Slaatta, Tore og Øfsti, Sigurd (2013). How they missed the big story: Norwegian news media and NATO’s military operation in Libya. Conflict & Communication Online. Vol. 12. 15 s. http://www.cco.regener-online.de/2013_1/pdf/ottosen_et_al.pdf
 • Nohrstedt, Stig A. og Ottosen, Rune (2012). WikiLeaks and War Laws. Freedman, Des Thussu, Daya (Red.), Media and Terrorism. Global Perspectives. Part Three. s. 206-222. Sage Publications. 
 • Nohrstedt, Stig A. og Ottosen, Rune (2012). Mediendiskurs, Gewalt und gewaltfreie Konfliktbearbeitung. Das Journalism-in-the-New-World-OrderProjekt oder: von der Saszination einer Method. Baros, Wassilios Rost, Jürgen (Red.), Natur-und kulturwissenshaftliche Perspektiven in der Psychologe Methodologie- Methoden-Anwendungsbeispiele. Kapitel 6. s. 83-95. Verlag Irena Regener. 
 • Ottosen, Rune;Miller, Toby;Nathalie, Hyde-Clarke (2012). Framing the Football Fan as Consumer. A Content Analysis of the Coverage of Supporters in The Star During the 2010 World Cup. Krøvel, Roy Gunnar Roksvold, Thore Aksel (Red.),We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. Chapter 5. s. 111-129. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune (2012). Computerspiele als Instrument der Kriegspropaganda. Bietet Friendensjournalismus eine Alternative?. Wissenschaft und Frieden. Vol. 30. http://hdl.handle.net/10642/1179
 • Ottosen, Rune (2012). WikiLeaks: Ethical minefield or a democratic revolution in journalism? A case study of the impact of the Afghanistan coverage in the Norwegian daily Aftenposten. Journalism Studies. Vol. 13. doi: 10.1080/1461670X.2012.667995
 • Nohrstedt, Stig A. og Ottosen, Rune (2012). Targeting Journalists and Media in the New World order. Wilson, Eric (Red.),The Dual State Parapolitics, Carl Schmitt and the National Security Complex. 13. s. 315-336. Ashgate. 
 • Ottosen, Rune;Bull, Cathrine Andenæs (2012). Hvordan forklare det "uforståelige". Østerud, Svein (Red.), 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. Del III. s. 246-270. Abstrakt forlag. 
 • Ottosen, Rune;Krumsvik, Arne Håskjold (2012). Digital Challenges on the Norwegian Media Scene. Nordicom Review.Vol. 33. http://hdl.handle.net/10642/1415
 • Ottosen, Rune (2011). Journalism Education in Norway at the Crossroads the News Industry and Acadamy. Gawronskiego, Slawomira (Red.), Studia dziennikarskie. Uwarunkowania tera’zniejszosci, wyzwania przyszlosci. Chapter 8. s. 133-149. 
 • Ottosen, Rune;Nohrstedt, Stig A. (2011). Peace journalism-critical discource case study: media and the plan for Swedish and Norwegian defence cooperation. Shaw, Ibrahim Seaga Lynch, Jake Hackett, Robert A (Red.), Expanding Peace Journalism: Comparative and critical approaches. Chapetr 7. s. 217-238. Sydney University Press. 
 • Ottosen, Rune (2011). Kjendisjournalistikk vs. dannelse. Pedagogiske utfordringer for journalitsutdanningene. Hagtvet, Bernt Ognjenovic, Gorana (Red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. III Enkeltfag og profesjoner. s. 680-701. Dreyer Forlag A/S. 
 • Roalsø, Else-Beth;Ottosen, Rune (2010). Kvinnelige pionerer i pressen. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. 5. s. 291-301. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune;Eide, Martin (2010). Organisasjonene settes på fote. Hjeltnes, Guri Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. 1. s. 55-63. Universitetsforlaget. 
 • Bastiansen, Henrik G.;Eggum, Terje;Ottosen, Rune (2010). Parti og presse – ulike skjebner. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Kapittel 1. s. 57-69. Universitetsforlaget. 
 • Bastiansen, Henrik G. og Ottosen, Rune (2010). Partipressen som økonomisk system. Ottosen, Rune Dahl og  Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Kapittel 2. s. 83-94. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune og Dahl, Hans Fredrik (2010).  Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. ISBN: 978-82-15-01565-1. 462 s. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune;Eide, Martin (2010). Presseforeningene blir til. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. 5. s. 245-275. Universitetsforlaget. 
 • Bjørnsen, Gunn;Hovden, Jan Fredrik;Ottosen, Rune (2010). The Norwegian Journalism Education Landscape.Journalism Research.http://www.journalism.vu.lt
 • Bastiansen, Henrik G.;Ottosen, Rune (2010). Krisetid. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Kapittel 2. s. 97-107. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2010). Jernhælen i redaksjonen. Pressen i det okkuperte Norge. Pressehistoriske skrifter. Vol. 13. 
 • Ottosen, Rune (2010). Betrayal, Heroism and Everyday Life in the Norwegian Press during the German Occupation of Norway 1940-1945. Dosenrode, Søren (Red.), Freedom of the Press. On Censorship, Self-censorship and Press Ethics.Chapter Five. s. 26-42. Nomos Verlagsgesellschaft. 
 • Ottosen, Rune (2010). Enemy Images and the journalistic process. Seib, Philip (Red.), War and Conflict Communication. Critical Concepts in Media and Cultural Studies vol II. Chapter 38. s. 290-314. Routledge. 
 • Nohrstedt, Stig Arne  og Ottosen, Rune (2010). A New Information Order - But what Order. Broddason, Þorbjörn Kivikuru, Ullamaija Tufte, Birgitte Weibull, Lennart Østbye, Helge (Red.), Norden och världen. En bok tillägnad Ulla Carlsson. The Nordic Countries and the World. A Book for Ulla Carlsson. Chapter 29. s. 321-334. 
 • Ottosen, Rune (2010). Galtung's Theory on Peace Journalism and Norweegian Journalism on Afghanistan. Johansen, Jørgen Jones, John Y. (Red.), Experiments with Peace. Celebarting Peace on Johan Galtung's 80th Birthday. Kap 24. s. 258-266. 
 • Ottosen, Rune (2010). Pressemakt og klassekamp. Eide, Martin (Red.), En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Bind 1 Norsk Presses historie 1660-2010. Kapittel 3. s. 249-259. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2010). Da partiene fant sine aviser og pressen erobret publikum. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. innledningskapittel. s. 6-12. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2010). Vekst og samarbeide - avisøkonomi. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. kapittel 2. s. 74-83. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2010). Pressen og unionsoppløssningen 1905. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Kapittel 6. s. 314-322. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2010). Ytringsfrihet under press. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Kapittel 6. s. 349-357. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2010). Pressen under krig og nazisme - innholdskontroll over pressen. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Kapittel 6. s. 374-381. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2010). NS tar kontroll over Kristiansundpresen. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Kapittel 6. s. 389-399. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2010). Pressefolk i motstand og eksil. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Kapittel 6. s. 408-413. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2010). Organisasjonene settes på fote. Hjeltnes, Guri Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Kapittel 1. s. 408-413. Universitetsforlaget. Bastiansen, Henrik G.;Ottosen, Rune (2010). Krigsjournalistikk i en global medieverden. Hjeltnes, Guri Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Kapittel 3. s. 237-248. Universitetsforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2010). Elisabeth Eides politikk og Afghanistan. Orgeret, Kristin Skare Simonsen, Anne Hege Simonsen, Anne Hege (Red.), Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. Kapittel 6. s. 85-92. Unipub forlag. 
 • Ottosen, Rune;Krumsvik, Arne Håskjold (2010). Digitaziation and Editorial Change in Online Media. Findings froma Norwegian Research Project. Nordicom Information. Vol. 32. http://hdl.handle.net/10642/884
 • Ottosen, Rune (2010). The war in Afghanistan and peace journalism in practice. Media, War & Conflict. Vol. 3. 
 • Nohrstedt, Stig A. og Ottosen, Rune (2010). Brothers in arms or peace? The media representation of Swedish and Norwegian defence- and military co-operation. Conflict & Communication Online. Vol. 9. 
 • Ottosen, Rune, Bjørnsen, Gunn og Hovden, Jan Fredrik (2010). The Norwegian journalism education landscape. Journalism Research. Vol. 2. 
 • Hovden, Jan Fredrik;Bjørnsen, Gunn;Ottosen, Rune;Willig, Ida;Zilliacus-Tikkanen, Henrika (2009). The Nordic journalists of tomorrow : an exploration of first year journalism students in Denmark, Finland, Norway and Sweden.Nordicom Review. Vol. 30. http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/279_hovden et al ol.pdf
 • Ottosen, Rune og Mudhai, Okoth Fred (2009). Conflict coverage in a digital age : challenges for African media. Mudhai, Okoth Fred Tettey, Wisdom J. Banda, Fackson (Red.), African media and the digital public sphere. 11. s. 239-253. Palgrave Macmillan. 
 • Ottosen, Rune (2009). Journalist ved fronten : målbærer og målskive. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.),Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 4. s. 75-93. IJ-forlaget. 
 • Eide, Bernt;Ottosen, Rune (2009). Verdensbilder : pressefotografiet og den kollektive hukommelsen. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 5. s. 93-105. IJ-forlaget. 
 • Ottosen, Rune (2009). Sami journalistaoahppu gaskal nasuvdnahuksema ja kritihkalas vieru. Keskitalo, Jan Henry Nystad ja, Kristine Pettersen, Torunn (Red.), Sámi oahpahus, sámi dutkan ja sámi ásahus- Sámi allaskuvla 20 jagi. Kapittel 11. s. 105-113. 
 • Bjørnsen, Gunn;Hovden, Jan Fredrik;Ottosen, Rune (2009). The Norwegian journalism education landscape. Terzis, Georgios (Red.), European journalism education. Del 2. s. 177-190. Intellect Ltd.. 
 • Ottosen, Rune (2009).  VG, Saddam og vi : et kritisk blikk på nyhetsdekning av krig og konflikt. ISBN: 978-82-7147-336-5. 323 s. IJ-forlaget. 
 • Ottosen, Rune (2009). The Military-Industrial Complex Revisited Computer Games as War Propaganda. Television and New Media. Vol. 10. doi: 10.1177/1527476408325365
 • Ottosen, Rune (2009). Computer Games and the Military Industrial Complex. Television and New Media. Vol. 10. 
 • Ottosen, Rune;Hovden, Jan Fredrik;Bjørnsen, Gunn;Willig, Ida;Zilliacus-Tikkanen, Henrika (2009). The Nordic Journalists of Tomorrow. An Exploration of First Year Journalism Students in Denmark, Finland, Norway and Sweden.Nordicom Review. Vol. 30. 
 • Ottosen, Rune (2009). Targeting the Player. Computer Games as Propaganda for the Military-Indsutrial Complex.Nordicom Review. Vol. 30. 
 • Hovden, Jan Fredrik;Bjørnsen, Gunn;Ottosen, Rune;Ida, Willig;Henrika, Zilliacus-Tikkanen (2009). The Nordic Journalists of Tomorrow. An Exploration of First Year Journalism Students in Denmark, Finland, Norway and Sweden.Nordicom Review. Vol. 30. http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/279_hovden%20et%20al%20ol.pdf
 • Ottosen, Rune;Krumsvik, Arne Håskjold (2008). Digitale medier og redaksjonell endring - noen sentrale utviklingstrekk. Ottosen, Rune Krumsvik, Arne Håskjold (Red.), Journalistikk i en digital hverdag. Innledning. s. 12-39. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 
 • Ottosen, Rune og Eide, Bernt (2008). Journalistikk, digitalisering og moderne krigføring. Ottosen, Rune Krumsvik, Arne Håskjold (Red.), Journalistikk i en digital hverdag. Kapittel 13. s. 185-194. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2008). Mediene og justismord. Eskeland, Ståle Bratholm, Anders (Red.), Justismord og rettssikkerhet.Kapittel 10. s. 193-215. Universitetsforlaget. 
 • Eide, Bernt;Ottosen, Rune (2008).  Visuell krigføring. En studie av billedjournalistikken i Irkak-krigen. ISBN: 9788257946180. 68 s. Høgskolen i Oslo og Akershus. 
 • Ottosen, Rune;Krumsvik, Arne Håskjold (2008).  Journalistikk i en digital hverdag. ISBN: 978-82-7147-319-8. 220 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 
 • Ottosen, Rune (2008). Journalistikk og sedelighetsforbrytelser. Faglitteraturen som vaktbikkje. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 25. 
 • Ottosen, Rune (2008). Video Games as War Propanda: Can Peace Journalism Offer an Alternative Approach. Peace and Policy. Vol. 13. 
 • Nohrstedt, Stig A. og Ottosen, Rune (2008). War Journalism in the Threat Society: Peace Journalism as a strategy for challenging the mediated culture of fear?. Conflict & Communication Online. Vol. 7. 
 • Bjørnsen, Gunn;Hovden, Jan Fredrik;Ottosen, Rune;Schultz, Ida;Zilliacus-Tikkanen, Henrika (2007). The Nordic Journalism Student: A cross-national study. Furseth, Inger Leer-Salvesen, Paul Leer-Salvesen, Paul (Red.), Religion in late modernity : essays in honor of Pål Repstad. faglig_bok_forlag. s. 1-35. Tapir Akademisk Forlag. http://profed-iamcr.cci.ecu.edu.au/papers.php
 • Bjørnsen, Gunn;Hovden, Jan Fredrik;Ottosen, Rune (2007). Journalists in the Making : Findings from a longitudinal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. Vol. 1. 
 • Ottosen, Rune;Figenschou, Tine Ustad (2007). September 11 in Norwegian Media: Images of the Local Threat. Pludowski, Tomasz (Red.), How the World's News Media Reacted to 9/11. Essays from Around the Globe. 7. s. 122-137. 
 • Ottosen, Rune (2007). The Reagans: Fiction, History, or Propaganda. Riegert, Kristina (Red.), Politicotainment. Television's take on the Real. Chapter 10. s. 237-267. Peter Lang Publishing Group. 
 • Ottosen, Rune;Figenschou, Tine Ustad (2007).  September 11 in Norwegian Media: Images of the local threath in Tomaz Pludowski (ed.) How the World's News Media Reacted to 9/11. Essays from around the globe. ISBN: 0-922993-66-1. 373 s. Marquette Books. 
 • Ottosen, Rune (2007). Mediebildet av krigføringen i Afghanistan: Verdige og uverdige ofre. Internasjonal Politikk. Vol. 65. 
 • Ottosen, Rune (2007). Norsk Afghanistan-dekning. Internasjonal Politikk.
 • Ottosen, Rune;Bjørnsen, Gunn;Hovden, Jan Fredrik (2007). Journalists in the Making: Findings from a longitudal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. Vol. 1. 
 • Ottosen, Rune, Bjørnsen, Gunn og Hovden, Jan Fredrik (2007). Fra valp til vaktbikkje. En longitudinell studie av norske journaliststudenter. Nordicom Information. Vol. 29. 
 • Ottosen, Rune (2006). Velgjørere eller skadegjørere? Irak-dekning i norske medier. Kristensen, Nete Nørgaard Ørsten, Mark (Red.), Krigen i medierne, medierne i krig. Kapittel 9. s. 243-272. Samfundslitteratur. 
 • Ottosen, Rune (2005). Michelsen og Nansens pressestrategier i kampen for unionsoppløsning. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik Eide, Martin Hjeltnes, Guri (Red.), 1905 - Nu gjælder det at holde kjæft. Pressehistoriske skrifter nr. 5 2005.Kapittel 2. s. 18-36. 
 • Ottosen, Rune (2005). Peacekeeping or aggression? Norwegian Media and the War in Afghanistan. Nordicom Review.Vol. 26. 
 • Ottosen, Rune (2005). The Norwegian media image of the war in Afghanistan peacekeeping or aggression?. Nordicom Review.
 • Ottosen, Rune;Nohrsted, Stig A (2005).  Global War - Local Views. Media Imaages of the Iraq War. ISBN: 91-89471-33-4. 278 s. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune;Nohrstedt, Stig A. (2005).  Global War - Local Views. Media Images of the Iraq War. ISBN: 91-89471-33-4. 278 s. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune (2005). Good-doers or Bad-doers? Images of the War in Iraq in the Mainstream Norwegian Press in Global War – Local Views. Media Images of the Iraq War. Ottosen, Rune Nohrsted, Stig A (Red.), Global War - Local Views. Media Imaages of the Iraq War. Chapter 9. s. 187-209. Nordicom. 
 • Nohrstedt, Stig A.;Ottosen, Rune (2005). Introduction. Ottosen, Rune Nohrsted, Stig A (Red.), Global War - Local Views. Media Imaages of the Iraq War. Introduction. s. 9-25. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune (2004). Tekstreklame og sponsing som etisk lakkmustest. Rødt lys for biljournalistikk - ISBN 82-7147-257-7 IJ-Forlaget (2004). Kapittel 9.2. 
 • Ottosen, Rune (2004). Peder Soelvold: Fra pedagog til presserebell. Norsk Medietidsskrift.
 • Ottosen, Rune (2004). Fiction or News? A Quest fo Multidisiplinary Research on the Entertainment Industry and its Effects on Journalism. Nordicom Information.
 • Ottosen, Rune (2004).  Fiendebilder i journalistikken i Medier politikk og samfunn:Berit von der Lippe (red.). ISBN: 82-02-22653-8. 25 s. Cappelen Damm Akademisk. 
 • Ottosen, Rune;Nohrstedt, Stig A. (2004).  U.S. and the Others. Global Media Images on "The War on Terror". ISBN: 91-89471-24-5. 316 s. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune (2004). Mr. President: The Enemy is closer than you might think. Ottosen, Rune (Red.), U.S. and the Others. Global Media Images on "The War on Terror". Chapter 7. s. 107-131. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune;Roksvold, Thore (2003).  Presseetisk front. Festskrift til Odd Raaum. ISBN: 82-7147-240-2. 264 s. IJ-forlaget. 
 • Ottosen, Rune (2003). Det etiske minefeltet i krigsjournalistikken. Ottosen, Rune Roksvold, Thore (Red.), Presseetisk front. Festskrift til Odd Raaum.. Kapittel 12. IJ-forlaget. 
 • Ottosen, Rune;Roksvold, Thore (2003).  Presseetisk front. Festskrift til Odd Raaum.. ISBN: 82-7147-240-2. 264 s. IJ-forlaget. 
 • Ottosen, Rune (2003). Journalistikk, samfunn og politikk. Medier, påvirkning og samfunn. Justert utgave, tilpasset kurset "mrk. 9710 - medier og kommunikasjon" ved Handelshøyskolen BI 2003-04. Kapittel 1. Cappelen Damm Akademisk. 
 • Ottosen, Rune;Roksvold, Thore (2003).  Presseetisk front. Festskrift til Odd Raaum. ISBN: 82-7147-240-2. IJ-forlaget. 
 • Nohrstedt, Stig Arne, Höijer, Birgitta ogOttosen, Rune (2002). The Kosovo War in the Media - Analysis of a Global Discursive Order. Conflict & Communication Online.
 • Ottosen, Rune (2002). Avisbildet av NATOs krigføring på Balkan. Norske aviser dekning av Kosovokrigen i 1999. Hio-rapport nr. 8. PDF tilgjengelig.
 • Ottosen, Rune (2002). Herr President: Fienden er nærmere enn du aner. Eide, Elisabeth Ottosen, Rune (Red.), Krigens retorikk: medier, myter og konflikter etter 11. september. Kapittel 5. s. 89-122. 
 • Ottosen, Rune;Eide, Elisabeth (2002). Fore en kritisk offentlighet. Eide, Elisabeth Ottosen, Rune (Red.), Krigens retorikk: medier, myter og konflikter etter 11. september. Innledningskapittel. s. 7-10. 
 • Ottosen, Rune;Heikki, Luostarinen (2002). Propaganda and War Reporting after the Vietnam War. Journalism in the New World Order II - Studying War and the Media. Caapter 7. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune;Luostarinen, Heikki (2002). The Changing Role of the media in Conflicts. From the Cold War to the Net Age. Journalism in the New World Order II - Studying War and the Media. Chapter 2. Nordicom. 
 • Eide, Martin;Raaum, Odd;Hovden, Jan Fredrik;Knapskog, Karl Atle;Slaatta, Tore;Johansen, Anders;Ottosen, Rune;Helland, Knut;Allern, Sigurd;Ihlen, Øyvind;Eide, Elisabeth;Rasmussen, Terje;Mølster, Ragnhild (2001). Dokumentarmakt i endring. Eide, Martin (Red.), Til Dagsorden! Journalistikk, Makt og demokrati. Kapittel. s. 256-272. Gyldendal Akademisk. 
 • Ottosen, Rune (2001). Marcus Thrane - en undervurdert presseepioner. Bastiansen, Henrik Grue Meland, Øystein (Red.),Fra Eidsvoll til Marienlyst, Studier i norske mediers historie fra Grunnloven til TV-alderen. Kapittel 3. s. 34-48. 
 • Ottosen, Rune;Luostarinen, Heikki (2001). The Media Gulf War and its Aftermath. Journalism in the New World Order I.Chpter 2. s. 35-56. Nordicom. 
 • Nohrstedt, Stig A.;Ottosen, Rune (2001). Studying the Media Gulf War. Ottosen, Rune Nohrstedt, Stig A. (Red.),Journalism and the New World Order. Gulf War, National News and Globalization. Chapter 1. s. 11-34. Nordicom. 
 • Nohrstedt, Stig A. og Ottosen, Rune (2001). Globalization of War News. Challenges for Media Research. Hjarvard, Stig (Red.), News in a Globalized Society. Chapter 10. s. 179-196. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune (2001). Hvem blir journalister. Finslo, Stig (Red.), "En fri og uavhengig ledelse..." Redaktørinstituttets status 2001. Kapittel 9. s. 83-108. 
 • Nohrstedt, Stig A. og Ottosen, Rune;(2001). Summary and Conclusion. Globalization and the Gulf Conflict 1990-2000. Ottosen, Rune Nohrstedt, Stig A. (Red.), Journalism and the New World Order. Gulf War, National News and Globalization.Chapter 10. s. 241-270. Nordicom. 
 • Ottosen, Rune;Nohrstedt, Stig A. (2001).  Journalism and the New World Order. Gulf War, National News and Globalization. ISBN: 91-89471-06-7. 282 s. Nordicom. Ottosen, Rune (2001). Journalisters konfliktfylte lojalitet. Et historisk perspektiv på krigsdekning i norske medier. Martin, Eide (Red.), Til dagsorden! Journalistikk, makt, demokrati. Kapittel 10. Gyldendal Akademisk. 
 • Ottosen, Rune (2001) Rambo i Somalia i Eide, Elisabeth (2001) De der nede, Fredrikstad:  IJ-forlaget.
 • Ottosen, Rune;Nohrstedt, Stig A.;Riegert, Kristina;Kaitatzi-Whitlock, Sophia (2000). From the Persian Gulf to Kosovo - war journalism and propaganda. European Journal of Communication.
 • Ottosen, Rune (2000). Mediedekningen av Kosovo-konflikten: I kryssilden mellom serbisk propaganda og NATOs informasjonsstrategi. Krigsinvaliden.
 • Nohrstedt, Stig A., Ottosen, Rune og Riegert, Kristina;Kaitatzi-Whitlok, Sophia (2000). From the Persian Gulf to the Kosovo - War Journalism and Propaganda. European Journal of Communication. Vol. 15. http://hdl.handle.net/10642/4448
 • Ottosen, Rune (1999). "Rambo" in Somalia? A Critical Look at Media Coverage of Operation Restore Hope. Nordenstreng, Kaare Michael, Griffin (Red.), International Media Monitoring. Chapter 10. s. 163-196. Hampton Press. 
 • Ottosen, Rune (1999). Clintons bomberetorikk. Dagbladet.
 • Ottosen, Rune (1999). In cross fire between Serb propagnada and the NATO spin machine. Goff, Peter (Red.), The Kosovo News & Propaganda. Chapter 17. 
 • Ottosen, Rune (1999). Medienes manglende rettsvern i krig. Sjølberger'n : tidsskrift for miljøvern, menneskerettigheter og dyrevern.
 • Ottosen, Rune (1999). Hvorfor sviktet pressen i politivoldskompleksset?. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.
 • Kempf, Wilhelm, Schmidt-Regener, Irena og Ottosen, Rune (1998).  Krieg, Nationalismus, Rassismus und die Medien. ISBN: 3-8258-3592-8. 306 s. LIT Verlag. 
 • Ottosen, Rune (1998). Kunsten å drite ut journalister. Norsk Medietidsskrift.
 • Ottosen, Rune (1998). Bumerangsakene og medienes ansvar. Norsk Medietidsskrift.
 • Ottosen, Rune og Luostarinen, Heikki (1998). Militär-Medien-Mangement und Kriegsberichterstattung.Herausforderungen für den Journalismus in begrenzten. Kempf, Wilhelm Schmidt-Regener, Irena Ottosen, Rune (Red.), Krieg, Nationalismus, Rassismus und die Medien. kap 2. s. 21-34. LIT Verlag. 
 • Ottosen, Rune (1997). Akademisk, kommersiell eller distriktspolitisk. Journalistutdanningens jakt på identitet. Norsk Medietidsskrift.
 • Ottosen, Rune (1997). Frigjøringsstrev i norske aviser før 1905. Roksvold, Thore (Red.), Avissjanger over tid. Studier i språk og sjanger. Kap 2. s. 109-137. IJ-forlaget. 
 • Ottosen, Rune (1996).  Fra fjærpenn til Internett. Journalister i organisasjon og samfunn. ISBN: 82-03-26128-0. 622 s. Aschehoug & Co. 
 • Ottosen, Rune (1996). Populærvitenskapelig, forskningsformidling og journalistikk. Norsk Medietidsskrift.
 • Ottosen, Rune (1996). Formødre: Kvinner i norsk journalistikk - fra paria til likeverd?. Pedersen, Tove Beate (Red.), Kjønn i Media. Konferanse om utvikling i mediene i et kjønnsperspektiv. Kapittel 28. s. 230-249. 
 • Ottosen, Rune (1996). Rambo i Somalia? Bilder av våre venner og fiender i utvikliingsjournalistikken. Eide, Elisabeth (Red.), De der nede. reportasje utenfor allfarvei. En antologi. Kapittel 4. s. 43-61. IJ-forlaget. 
 • Ottosen, Rune (1995). Enemy Images and the Journalistic process. Journal of Peace Research.
 • Ottosen, Rune (1994).  Mediestrategier og fiendebilder i internasjonale konflikter. Norsk medier i skyggen av Pentagon.ISBN: 82-00-02465-2. 282 s. Universitetsforlaget. 
 • Eide, Martin;Ottosen, Rune (1994). Science Journalism without Science Journalists. Public Understanding of Science.
 • Ottosen, Rune (1994). The Mass media as Myth Maker of Smarts Bombs and Commercializer for the Weapons Industry. Blumberg, Herbert H. French, Christopher C. (Red.), Lessons from the Gulf War: Social Science Findings. Chapte 12. University Press of America. 
 • Ottosen, Rune (1993). Frå fjernsynsskjermen i USA til norske avisspalter. Helland, Knut Hagen, Ingunn (Red.), Verda sett gjennom fjernsynsskjermen. I. s. 65-84. Det Norske Samlaget. 
 • Ottosen, Rune (1992). The Allied forces success in the Gulf War: Waterloo for journalism. Nordicom Review.
 • Ottosen, Rune (1992). Mediesuksessen under Gulfkrigen - journalistikkens nederlag?. Nordicom Review.
 • Ottosen, Rune (1992). Hvorfor sannheten ble Gulfkrigens første offer. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Ottosen, Rune (1992). The Mass media as myhtmaker of smart bombs and Commercializer for the Weapons Industry.Bulletin of peace proposals.
 • Ottosen, Rune (1992). Golfkrigen med mediene som gissel. Pressens årbok.
 • Ottosen, Rune (1991). Fiendebilder i norske medier etter nedbygging av øst-vest konflikten. Nordicom Information.
 • Ottosen, Rune (1991). Enemy Images in the Norwegian Media since the Thaw in East-West Relations. Nordicom Review.
 • Ottosen, Rune;Berg, Arngeir (1989).  Johan Falkberget - journalist og debattant. ISBN: 82-10-03253-4. 99 s. Tiden Norsk Forlag. 
 • Ottosen, Rune;Westlie, Bjørn (1989). Da Klassekampen ble dagsavis. Eller hvorfor ingen kan starte dagsavis i Norge uten en fanatisk vilje til å lykkes. Tvedt, Terje (Red.), (ML) en bok om maoismen i Norge. Kapittel 8. s. 165-196. 
 • Ottosen, Rune (1986). Sovjets ambisjoner i den 3. verden. Eide, Elisabeth (Red.), Brudd - utveier for den 3. verden.Kapittel 6. Forlaget Oktober. 
 • Ottosen, Rune (1986). Sovjets ambisjoner i den 3. verden. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Ottosen, Rune (1986). Sovjetisk hegemoni i den tredje verden. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.
 • Ottosen, Rune (1986). Megafondiplomati for menneskerettigheter. Mennesker og Rettigheter.