Generell sakprosa


Libya: Krigens uutholdelig letthet

Sammen med medredaktører Tormod Heier og Terje Tvedt ga jeg høsten 2019 ut denne bokensom setter et kritisk søkelys på norsk deltagelse i bombingen av Libya i 2011. Elve bidragsytere belyser konflikten sett fra historiske, folkerettslige, statsvitenskapelige og mediale perspektiver.

 

2. juni 2019 ble den albanske oversettelsen Turist i utopia. Reiser i ideologi og albansk landskap lansert på et godt besøkt seminar på Del albanske nasjonalmuseet. Utgivelsen fikk bred omtale i albanske medier.

Turist i Utopia

«Rune Ottosen har skrevet en gjennomarbeidet og interessant beretning om en fase i eget liv og i Norges politiske historie som åpner for sentrale spørsmål om årsakene til politiske drømmeforestilinger og vilje til selvoppgjør.»

Bernt Hagtvet, DAGBLADET

  

«Dette er ei bok som selvfølgelig bør leses av de mange som Ottosen var på tur med, både til Albania og inn i et merkverdig politisk landskap her hjemme på 1970-tallet. Men det er også et kampskrift for demokratiske rettigheter og ytringsfrihet, med stor allmenn interesse.»

 Tore Linné Eriksen, KLASSEKAMPEN

 

«Rune Ottosen har skrevet en god, grundig og redelig bok. […] Hvilke prosesser og omstendigheter førte til at fornuften kapitulerte? Som sådan er Turist i Utopia folkeopplysning, særlig i en tid hvor det autoritære griper om seg, også i vestlige demokratier.»

 Bjarne Riiser Gundersens, MORGENBLADET

 

”Ottosen har på senare år återvänt till Albanien. Han har utifrån de fyrtio år gamla erfarenheterna och de nyförvärvade kunskaperna utifrån möten och samtal, utifrån läsning och studier, skrivit en lysande bok om vad ideologi-trohet och dogmatism leder till”. 

Thomas Nydahls blogg Nydahls occident.


Med hjerte i døra

Dette er en historisk og sosiologisk framstilling av toalettene og renovasjonens historie. Den er godt egnet som lektyre på hyttas utedo. Den kan bestilles ved å sende en post til: rune.ottosen@hioa.no.

Pris: enkelteksemplar kr. 150, fritt tilsendt. Klassesett på 20 eksemplarer kr. 2000, fritt tilsendt.

Miljø og konflikter

Dette er en tverrfaglig lærebok i miljøfag som jeg skrev sammen med Erik Steineger. Boken gir en grunnleggende innføring i de viktigste globale miljøkonflikter.

Johan Falkberget som politiker og pressemann

Denne boken har jeg skrevet sammen med Arngeir Berg. Det er en biografi over Falkbergets virke som politiker og journalist. Han satt en periode på Stortinget for Arbeiderpartiet 1931-33. Selv om han var mest kjent som forfatter av romaner skrev han over 7000 avisartikler og jobbet i perioder som journalist. Hans samfunnsengasjement gjennomsyrer romaner, politiske virke og journalistikken.  

Mitt nye hjemland

Mitt nye hjemland lagde jeg sammen med Arngeir Berg i 1987. Hundretusener utvandret fra Norge til USA på 18- og 1900-tallet. Dette er beskrevet i norsk skjønnlitteratur.Boken inneholder utdrag fra deler av den litteraturen. Boka har en innledning som viser likhetstrekk mellom den norske utvandringen til USS og livssitausjonen til innvandrere som kommer til Norge i våre dager.

Samfunnslære

Sammen med Eyvind Elstad og Arngeir Berg ga jeg i 1995 ut denne læreboken i samfunnsfag for videregående skole på Bedriftsøkonomens forlag. Jeg skrev alt som dreide seg om sikkerhets- og utenrikspolitikk.