Gendering war and peace reporting

This book was co-edited with Berit von der Lippe. War reporting has traditionally been a male activity. Elite sources like politicians, high ranking military officers and state officials are collectively still dominated by men, and it will take more than the presence of an increased number of women journalists to change this male hegemony. There is, though, no deterministic link between sex/gender and more peaceful news - or a more peaceful world. This book offers analytic approaches to how traditional war journalism is gendered. Through different case studies the book reveals how the framing of different femininities and masculinities affects the reporting and our understanding of war and conflicts.  

 

 You can download the full text here.

New wars, new media and new war journalism

In this book the authors discuss media coverage of major conflicts, from the the Gulf War in 1990/1991 to the NATO military operations in Libya in 2011 and  the now ongoing war i Syria. Through in-depth analysis of Norwegian and Swedish media coverage of the Kosovo conflict in 1999, the Afghanistan War from 2001, the Iraq War from 2003 as well as more recent conflicts, the authors claim that legal issues in especially problematic in relation to new forms of warfare involving extra-udical killing by drones of targets in Pakistan, Afghanistan, Yemen and Somalia.

You can download full text of the book here.

 

Den lengste krigen

Hva har den norske offentligheten fått vite om utviklingen i Afghanistan og krigen? Mange norske journalister har besøkt Afghanistan på kortere reiser, og ofte sammen med politiske delegasjoner, eller på besøk hos de norske styrkene. Hvordan har dette påvirket pressedekningen? Norske borgere har vært mer kritiske til den norske krigsinnsatsen enn norske politikere. Har mediene ivaretatt rollen som den fjerde statsmakt ved å stille kritiske spørsmål når det har hersket enighet på Stortinget? 

Boken er basert på undersøkelser og forskningsprosjekter, samt forfatternes egne journalistiske erfaringer fra Afghanistan. Boken gir også større innsikt i dilemmaene ved krigsdekning generelt og utforsker ulike alternativer.

Norsk presses historie 1660-2010

Norsk presses historie er en full dokumentasjon av norsk presses historie fra starten i 1660 til 2010. Jeg er bindredaktør av bind 2 som dekker perioden 1880-1945. Jeg er også bidragsyter til bind 1 som dekker perioden 1660-1880, bind 3 som dekker perioden 1945-2010 og bind 4 som er en samling artikler om alle norske aviser som har kommet ut i minst 25 år.

Det er nå mulig å kjøpe hele verket til sterkt nedsatt pris fra hjemmesiden til Norsk mediehistorisk forening.

Lærebok  Norsk pressehistorie

Dette er en lærebok i pressehistorie beregnet på journalistutdanninger og mediefag som jeg har skrevet sammen med Lars Arve Røssland og Helge Østbye. Den kom i ny utgaver 2012.

Den dekker hele perioden av norske avisers historie fra 1660-2010. Den gir også et riss av journalisters profesjonshistorie, og den digitale utviklingen av pressen.

VG, Saddam og vi

Dette er en kritisk gjennomgang av VGs dekning av Irak-krigen i 2003. På bakgrunn av falske påstander om at Saddam Husseins regime hadde masseødeleggelsesvåpen gikk en flernasjonal styrke under ledelse av USA til invasjon av Irak. VG var den norske avisen som gikk lengst i å støtte USAs krigføring. Boken prøver å si noe generelt om betydning av propaganda i krig og behovet for kritisk journalistikk når presset mot uavhengig nyhetsrapporteraing er som sterkest. Boken retter også søkelys mot PSYOPS, psykologiske operasjoner som er en del av moderne krigføring.

 

Boken er utsolgt fra forlaget, men kan lastes ned her:

Download
VG, Saddam og vi.pdf
Adobe Acrobat Document 3.2 MB

Journalistikk i en digital hverdag

Journalistikk i en digital hverdag er en antologi redigert av meg og Arne H. Krumsvik med mange bidragsytere som fra forskjellig ståsted og innfallsvinkel beskriver digitalisering av journalistikken.Den berører forhold som journalisters arbeidssituasjonen de nye digitale markeder og problemer for papiraviser i en ny digital hverdag.

 

Boken er utsolgt fra forlaget med jeg sitter på et begrenset opplag som selges for kr. 150 ved å sende en post til meg.

Global war, local views. Media images of the Iraq war

This is an antologi about the Iraq war in 2003 with contributions from several countries co-edited by myself an my Swedish colleague Stig A. Nohrstedt.

It can be downloaded in full text here.

Journalistrollen mellom marked og idealer

Detter en kritisk gjennomgang av den norske journalistikken med vekt på utviklingen av den norske journalistrollen fra avviklingen av partipressen til utgivelser basert på et kommersielt marked. Boken har en profesjonsteoretisk tilnærming og konkluderer med at en moderne norsk journalistrollen er en semiprofesjon. Den drøfter syv konfliktlinjer som har hatt betydning for journalistikkens utvikling. De syv konfliktlinjene er: Organisasjonsutbygging og fagorganisering,  kampen for opphavsrett, kampen for journalistutdanning, kampen for ytringsfrihet og informasjonsfrihet, utviklingen av etiske normer i journalistikken, avgrensning mot andre yrker og de teknologiske forutsetninger for utvikling av journalistikken.

U.S. and the others. Global media images on "The War on  terror"

This book was co-edite  by myself and my Swedish colleague Stig A. Nohrstedt. The 'War on Terror' declared by President George W Bush after the terrible events of September 11, 2001, has already had profound consequences on world political developments and global opinion. Media are - either actively or passively - actors in the resultant propaganda war and can as such influence public opinion. How images of the U.S. and the Others are portrayed by media in various countries after September 11 and the attack on Afghanistan is at the focus of this volume. The book contains a collection of essays by media researchers and journalists with backgrounds from a number of countries. The full text can be dowloaded here.

 

Krigens retorikk

Denne antologien redigerte jeg sammen med Elisabeth Eide. Det er en artikkelsamling der kjente bidragsytere skriver om hvordan medier påvirker tenkningen vår om krig og terror. Hvorfor forsvinner noen begivenheter og opplysninger fra mediebildet, men andre kommer i forgrunnen? Bidragsyterne retter kritiske blikk mot medienes dekning av terroren og krigen etter 11. september 2001. Mediene har i stor grad akseptert en forenklet virkelighet der Vesten står mot den fundamentale islam. Retorikken skapes av henholdsvis president George W. Bush som representant for det siviliserte, frie samfunn og talsmenn for militant islam som representerer det mørke, ukontrollerbare og uforutsigbare. På forskjellige måter avslører og analyserer bidragsyterne dette nyhetsbildet, samtidig som de setter søkelys på alt som blir overskygget og underkommunisert i det som har blitt medienes forenklede verden.

Journalism and the new world order.

I co-edited this book with my Swedish collegaue Stig A. Nohrstedt.

The New World Order, proclaimed by President Buch in connection with the Persian Gulf War 1990-91, is a challenge for research on war journalism, propaganda and international opinion making. This comparative study of media coverage of the conflict in five countries, Finland, Germany, Norway, Sweden and the USA, offers a unique empirical study with a multi-methodological approach.

 

Fra fjærpenn til Internett. Journalister i organisasjon og samfunn

Denne boken ble skrevet av meg på oppdrag av Norsk Journalistlag i 1996 i forbindelse med NJs 50-års jubileum.Den gir en samle framstilling av norske journalisters kamp for å organisere seg i fagforeninger fra 1880-årene til 1996. Boken er mye mer enn en organisasjonshistorie. Den viser journalistenes jakt på en egen yrkesidentitet i forhold til redaktørene , eierne og avisenes tekniske personale. Boken gir samtidig et overblikk over medieutviklingen på 1900-tallet.

Pressetisk front. Festskrift til Odd Raaum

Dette festskriftet til nestoren i etikk-undervisning på Journalistutdanningen, Odd Raaum, redigerte jeg sammen med Thore Roksvold. Deter en artikkelsamling der  de fremste ekspertene på presseetikk i Norden har bidrag.

Mediestrategier og fiendebilder i internasjonale konflikter

Denne boken kom ut i 1994 og er i norske sammenheng et av de første forsøkene på beskrive medienes rolle i moderne krigføring. Den tar utgangspunkt i mediedekningen av Golfkrigen i 1991 som ble det store internasjonale gjennombruddet for CNN. Gjennom direkte sending 24 timer i døgnet  dominerte det amerikanske bilde av konflikten et globalt publikum. Undertittelen "Norske medier i skyggen av Pentagon" setter søkelys på manglende selvstendige analyser i norske medier. Kan leses her.