Norsk mediehistorisk forening

Jeg er aktiv i Norsk mediehistorisk forening. Foreningen gir ut Norsk mediehistorisk tidsskrift  som er gratis og nedlastbar her. Var styremedlem  1997-2018, og foreningens  leder 2009-2015. 


Lansering av Norsk Presses historie 1660-2010

Norsk presses historie i fire bind ble lanser på Engebrekt restaurant i 2010. Boken ble gitt ut på Universitetsforlaget. Her er hovedredaktøren Hans Fredrik Dahl på talerstolen. Jeg er redaktør av bind 2 som dekker perioden 1 1880-1945 og sitter i salen sammen med de andre redaktørene Martin Eide, Guri Hjeltnes og Idar Flo.