Hva har jeg gjort så langt ...

Personalia

 • Født: 7.12 1950.
 • Sivil status: Gift med Ingeborg Rokkones.
 • To sønner: Endre født 1981 og Peder født 1985.  To barnebarn: Klara født 2018 og Iver i 2020..
 • Nåværende stilling: Professor emeritus ved OsloMet - Storbyuniversitetet
 • Postadresse: Schøningsgate 11 0362 Oslo.  

Enkeltmannsforetak: Ottosen medier

 • Organisasjonsnummer 919 642 742.

Utdannelse

 • Cand. Polit med fagkretsen statsvitenskap hovedfag, historie mellomfag ved Universitet i Oslo og Norsk journalisthøgskole.

Yrkespraksis

 • Fra 2018 Professor emeritus ved OsloMet - Storbyuniversitetet
 • 1999-2017  Professor Journalistutdanningen - Høgskolen i Oslo
 • 2011-2012 Professor II ved Journalistutdanningen – Universitet i Nordland
 • 2000-2003 Professor II Samisk høgskole (deltid).
 • 1996-1999  Førsteamanuensis Journalistutdanningen - Høgskolen i Oslo  
 • 1995 Forsker Institutt for fredsforskning  
 • 1993-1995 Historieforsker/ forfatter jubileumsbok Norsk Journalistlag
 • 1992 Forsker Institutt for fredsforskning
 • 1991-1992 Informasjonsleder Institutt for fredsforskning
 • 1990-1991 Journalist på utenriks-NTB  
 • 1989 - 1990 Informasjonsleder ved Institutt for fredsforskning   1984 - 1988 Høgskolelektor/forsker ved Norsk journalisthøgskole  
 • 1984 Informasjonssekretær TV-aksjonen - Amnesty International (til september)  
 • 1983 Hjelpelærer ved Statsvitenskap UIO (deltid ved siden av hovedfagstudier)  
 • 1982 Konsulent ved Norsk journalisthøgskole  
 • 1981 Journalist i Klassekampen (vikariat)  
 • 1980 Utreder i Likestillingsrådet  
 • 1977-1980 Journalist/redaksjonssekretær/tidsskriftredaktør i Forlaget Oktober  
 • 1975-1976 Konduktør Holmenkollbanen
 •  1972 Journalistpraktikant i Troms Folkeblad

 Tillitsverv og kommisjonsarbeide

 • Medlem av Den norske UNESCO-kommisjonen fra 2017.
 • Medlem i styret til Norsk PEN fra 2011-2020. Nestleder fra 2019-2020.
 • Leder i Nors faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) 2001-2005.
 • Styremedlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (varamedlem fra våren 1997 og fullt styremedlem fra 2000-2005).  
 • Styremedlem i Det faglitterære fond 2001-2005.  
 • Leder Norsk pressehistorisk forening 2009-2015.  Omdøpt til Norsk mediehistorisk forening i 2016. Styremedlem i foreningen fra 1997-2018.  
 • Medlem av juryen til prisen Shining Ligth Award for undersøkende journalistikk 2008.
 • Medlem av styret i NORLA- Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet  2007-2012.
 • Leder av interimstyret i forskningsprogrammet KLOK ved Høgskolen i Oslo 2005-2006.
 • Leder av styret i KLOK fra 2006-2008. 
 • Leder og medlem av kommisjoner for doktorgrader i Universitet i Oslo, Universitet i Trondheim, Universitetet i Gøteborg, Universitetet i Odense, Universitet i Roskilde og Universitet i Örebro i perioden 2002-2017.
 • Medlem av juryen for Amnesty – prisen for 2006-2008. 
 • Oppdrag for NOKUT – evaluering av utdanningsprosjekt for journalister i Kosovo i regi av Gimlekollen 2006.
 • Ansattes representant i styret ved Avdeling for journalistikk- biblioteks- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo fra høsten 1997-2011.
 •  Styremdlem fakultetsstyre til Fakultet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2011.
 • Medlem av fordelingstyre i KOPINOR fra 2005-2009, (fordelingsnemda fra 2009).
 • Leder av Fordelingsnemda KOPINOR fra 2011-2017.
 • Oppdrag fro NOKUT – Søknad om opprettelsen sv studium i visuell kommunikasjon ved Gimlekollen 2005.
 • Varamedlem til styret i KOPINOR 2003-2005.
 •  Leder internasjonal utvalg i KOPINOR 2004.
 • Leder av arbeidsgruppe for å foreslå tiltak til økt rekruttering av studenter med minoritetsbakgrunn ved Journalistutdanningen Høgskolen i Oslo 2004.
 • Sakkyndig for Høyesterett i rettssaken mellom Robert Lund og Tiedemanns tobakksfabrikk 2004.
 • Medlem av redaksjonsrådet i Communication and Conflict online fra 2002-2007.
 • Medlem av nasjonal styringsgruppa for Alexandria-prosjektet (database over forbudte verker) 2001-2005.
 • Medlem av redaksjonen i Norsk Medietidsskrift 1994-96.  
 • Medlem av redaksjonen i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1986-88.  
 • Medlem av redaksjonen i tidsskriftet Mennesker og Rettigheter 1984-86.  
 • Medlem av arbeidsgruppe nedsatt av Norges Forskningsråd for å videreutvikle kriterier for evaluering av de anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene og lage mal for deres egenevaluering gjennom årsmeldingene 1993-94.  
 • Medlem av Rådet til tidsskriftet Alternativ Framtid 1993-95.  
 • Formann i fagforeningen (NTL) ved Institutt for fredsforskning 1990-1993.  
 • Medlem av juryen til konkurransen for beste populærvitenskapelige bidrag nedsatt av Foreningen for norske forskningsjournalister 1988-1990.  
 • Medlem av Rådet for Solidaritet Norge-Polen 1989-91.  
 • Medlem av et utvalg som vurderte tiltak for effektivisering av forskningsformidling i Departementet for utviklingshjelp 1988. 

 Priser og utmerkelser

 • Vinner av essaykonkurranse utlyst av Institutt for medier og kommunikasjon til Journalistutdanningens 30 års jubileum i 1997.
 •  Vinner av formidlingsprisen ved Høgskolen i Oslo for 2001.
 • Vinner av FOU-prisen ved Høgskolen i Oslo for 2003.
 •  Månedens forfatter Høgskolen i Oslo desember 2009.
 • Mest publiserte forfatter på Høgskolen i Oslo og Akershus for 2012.
 • Norsk medieforskerlags hederspris for 2020.

Pågående og avsluttet forskning

 • Gender, War and Conflict reporting, finansiert av Den norske UNESCO-kommisjonen.
 • Undersøkelse om journalisters sikkerhet i ni land, finansiert av Den norske UNESCO-kommisjonen.
 • New Wars, New Media and New War journalism, reporting on legal issues in the Global War on Terror.
 • The reporting of Drones in the media coverage of the Global War on Terrror.
 • Delprosjekt om dekningen av klimaspørsmål i norske medier. Del av Norklima finansiert av Norges Forskningsråd.
 • Bindredaktør i prosjektet Norsk pressehistorie 1660-2010.
 • Studdata - en panelundersøkelse av holdningen til journalistudenter i Norge og Norden  (med Gunn Bjørnsen og Jan Fredrik Hovden) 2004-2013.
 • Den historiske utviklingen av journalistrollen i Norge 2011-2012.
 • Betydningen av lønn for norske forskeres profesjonsidentitet – finansiert av Rådet for anvendt medieforskning 2010-2012.
 • Journalism in the new world order - en komparativ undersøkelse av dekningen av Golfkrigen og andre militære konflikter i ulike land.
 • En svensk-norsk komparativ undersøkelse av   mediedekningen av Kosovo-konflikten. En komparativ undersøkelse av mediedekningen av Irak-konflikten i flere land.
 • En komparativ studie av Libya –dekning i Norge og Sverige.
 • Leder av forskningsprosjektet Digitalisering og redaksjonell endring.
 • Forskning om forskningsjournalistikk, finansiert av Norges Forsknigsråd 1988-1989.