Norsk PEN

Jeg er nestleder i Norsk Pen der jeg i styret har ansvaret for å jobbe med varsling som en del av det vi i Norsk Pen kaller det norske prosjektet. Vi arrangerer seminarer der vi setter varslernes situasjon på ulike samfunnsområder på dagsorden.  Pen International er en organisasjon som er mest kjent for å jobbe for fengslede journalister og forfatter. Men gjennom det norske prosjektet ønsker Norsk Pen og engasjere seg på bred basis i ytringsfrihetsspørsmål.


Norsk PEN støtter Julian Assanges kampanje for sin sønn

Nors PEN arrangert torsdag 21. november et møte på Litteraturhuset i Oslo der Julian Assanges far John Shipton, som et ledd i en Europa-turne la fram sin sønns sak. Assange er i dårlig forfatning og risikerer utlevering til USA. Her venter en tiltale etter Espionage act som kan gi 175 års fengsel for publisering av dokumentasjon fra krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan gjennom WikiLeaks i 2010. Du kan se opptak av hele møte her

Det var en ære å treffe John Shipton som med en fars rørende omsorg snakket sin sønns sak på Litteraturhuset.   


Norsk PEN markerer protest mot trussel om utlevering av Julian Assang fra Storbritannia til USA utenfor den britiske ambassaden.

Her er min tale utenfor den britiske ambassaden 23. april 2019.  Her

Norsk PEN diskuterer varsling, ytringsfrihet og sikkerhetspolitikk på Svalbard

Tirsdag 30. oktober 2018 arrangerte Norsk  PEN et debattmøte med organisasjonen Arctica i Longyerbyen på Svalbard. Bård Wormdal som har skrevet bøkene Spionbasen og Stelittkrigen innledet til paneldebatt med tidligere redaktør av Svalbardposten, Birger Amundsen og meg selv fra varslerutvalget i PEN. Debatten ble ledet av Kai Sibbern, leder av PEns varslerutvalg. Du kan se og høre hele debatten her.