NFFO

Jeg er medlem av Norsk faglitterære- forfatter og oversetteforening. Jeg var leder av foreningen fra 2001-2005,  styremedlem i foreningen 2000-2005 (varamedlem fra 1997) og medlem av Det faglitterære fond 2001-2005. Du kan lese mer om foreningen her.

I 2018 ble jeg intervjuet som ukas forfatter av NFF-bulletinen i forbindelse med utgivelsen av boken Turist i utopia.Reiser i ideologi og albansk landskap. Du kan lese intervjuet her.