Kronikk

Kronikk · 25. May 2018
Jan Petersen leder en utredning som skal gjennomgå Norges militære bidrag i Libya i 2011. Utvalget legger om kort tid fram sine konklusjoner. Hva bør vi kunne forvente av dette arbeidet? Første krav må være at vi får en åpen og ærlig kommunikasjon rundt rapporten, og at alle stortingsrepresentanter viser vilje til selvkritikk i den påfølgende debatt. Her er det mye å lære av Godal-utvalgets rapport om vårt Afghanistan-bidrag gjennom mer enn 10 år, publisert i NOU:2016: 8 «En god...
Kronikk · 30. April 2018
Er dronekrigføring utenomrettslige henrettelser? Av Rune Ottosen, professor emeritus OsloMet- storbyuniversitetet I disse dager diskuterer en FN-konferanse tiltak mot neste generasjon dronevåpen. USA arbeider blant annet med å utvikle selvstyrte ubåter, fly og svermer av droner som kan utpeke angrepsmål på egen hånd. Mange er bekymret og vil forby slike våpen. Det er nå femten år siden amerikanerne utførte det første kjente droneangrepet. Et ubemannet fly skjøt en rakett mot en bil...
Kronikk · 16. February 2018
Lawrence Wilkerson, stabssjef for tidligere utenriksminister Colin Powell, har i et oppsiktsvekkende leserbrev i New York Times advart mot en mulig kommende krig mot Iran. Han kjenner lusa på gangen siden han selv tok aktiv del i desinformasjonskampanjen som førte til USAs krig mot Irak i 2003. Wilkerson skriver at forløperen til Irak-invasjonen var en nøye planlagt propagandakampanje som de fleste amerikanske medier slukte rått. Derfor spilte mediene sin tiltenkte rolle som krigens...
Kronikk · 29. January 2018
Manglende åpenhet i forsvars- og sikkerhetspolitikken gjør Norge mer sårbart. Med mindre tillit krymper også det politiske handlingsrommet. Av Tormod Heier, forsker Forsvarets høgskole og Rune Ottosen, professor emeritus OsloMet – Storbyuniversitetet For farligere enn russiske atomubåter, hjemvendte IS-krigere og anonyme cyberangrep er sviktende tillit. I samfunnskontrakten med våre ledere er derfor åpenhet selve limet. For uten åpenhet, ingen tillit. Og uten tillit, ingen...
Kronikk · 04. September 2017
Hvorfor er ikke norsk salg av våpen til krigsforbrytere en valgkampsak? RUNE OTTOSEN, professor i journalistikk, Høgskolen i Oslo og Akershus VG skal ha all ære for å løfte fram saken om at Norge gjenopptar salg av norskprodusert ammunisjon til Emiratene. Det oppsiktsvekkende er at, på tross av at NTB lagde en sak på bakgrunn av VGs oppslag, følger ingen andre medier opp. En koalisjon ledet av Saudi-Arabia med Emiratene som støttespillere har ført en brutal krig i Jemen, med bombing...