Journalistikk · 06. December 2018
Av Rune Ottosen, styremedlem i Norsk PEN Gjennom en utilsiktet lekkasje er det blitt kjent at amerikanske påtalemyndigheter har tatt ut en hemmelig tiltale mot grunnleggeren av WikiLeaks: Julian Assange. Han har siden 2012 levd i asyl i den ecuadorianske ambassaden i London. Britiske myndigheter har siktet ham for brudd på kausjonsbestemmelsen. Opprinnelig ble Assange fengslet i London i forbindelse med at svenske myndigheter ville avhøre ham i en sak der han var beskyldt for seksuelle...
Journalistikk · 15. September 2018
Det er ikke hverdagskost at Norge slipper nærmere 600 bomber over et land i Afrika, så dette bør føre til en grundig kritisk debatt. Også journalister bør utsettes for kritikk siden journalister og medier åpenbart var, og er, viktige aktører i det offentlige ordskifte. Nå er mediene selv bare i begrenset grad tema for utvalgets arbeide. Men det lille som nevnes, slår fast at mediene var en pådriver for bombingen, snarere enn kritisk motvekt. Som utvalget skriver: «I denne perioden...
Kronikk · 10. August 2018
Fiskeoppdrett ved Kverhella i Solund: En varslet katastrofe Av Rune Ottosen og Stein Ottosen Vi er to fettere som står ved våre fedres barndomshjem på Kverhella, ytterst mot havet i Solund kommune. Vi er omgitt avvakker og urørt natur i det våre fedre kalte «nærmeste nabo til England», lovprist av reiselivsjournalister som en perle av de sjeldne. Neste sommer ligger det kanskje et oppdrettsanlegg bokstavelig talt rett utenfor stuedøra. Hvordan kan dette forenes med Solund kommunes...
Kronikk · 27. June 2018
Av Rune Ottosen Hva gjør det med unge mennesker å bli eksponert for vold og traumer gjennom nyhetsbildet? Dette er temaet Soilikki Vettenranta vil utforske i boken Krig og katastrofer i media: de unges møte med brutale nyheter. Bakgrunnen for boken blir begrunnet personlig i begynnelsen og avslutningen. Innledningsvis er vi i forfatterens egen barndom der traumene fra den finsk-russiske krig preger familiene og deres samtaler. Hennes egen familie ble rammet gjennom at onkelen døde og faren...
Kronikk · 25. May 2018
Jan Petersen leder en utredning som skal gjennomgå Norges militære bidrag i Libya i 2011. Utvalget legger om kort tid fram sine konklusjoner. Hva bør vi kunne forvente av dette arbeidet? Første krav må være at vi får en åpen og ærlig kommunikasjon rundt rapporten, og at alle stortingsrepresentanter viser vilje til selvkritikk i den påfølgende debatt. Her er det mye å lære av Godal-utvalgets rapport om vårt Afghanistan-bidrag gjennom mer enn 10 år, publisert i NOU:2016: 8 «En god...
Kronikk · 30. April 2018
Er dronekrigføring utenomrettslige henrettelser? Av Rune Ottosen, professor emeritus OsloMet- storbyuniversitetet I disse dager diskuterer en FN-konferanse tiltak mot neste generasjon dronevåpen. USA arbeider blant annet med å utvikle selvstyrte ubåter, fly og svermer av droner som kan utpeke angrepsmål på egen hånd. Mange er bekymret og vil forby slike våpen. Det er nå femten år siden amerikanerne utførte det første kjente droneangrepet. Et ubemannet fly skjøt en rakett mot en bil...
Journalistikk · 26. March 2018
Rune Ottosen En kortere versjon av denne bloggen er publisert som en kommentarartikkel i Norsk medietidsskrift nr. 1 2018 Får norske mediebrukere en helhetlig forståelse av norske militære utenlandsoperasjoner ved å følge med i et fragmentert mediebilde. Vet vi for eksempel hva vår militære tilstedeværelse i Syria innebærer? I sitt innledningskapittel i boken Allmenningen. Historien om norsk offentlighet slår redaktøren for verket Jostein Gripsrud fast at en forutsetning for et...
Kronikk · 16. February 2018
Lawrence Wilkerson, stabssjef for tidligere utenriksminister Colin Powell, har i et oppsiktsvekkende leserbrev i New York Times advart mot en mulig kommende krig mot Iran. Han kjenner lusa på gangen siden han selv tok aktiv del i desinformasjonskampanjen som førte til USAs krig mot Irak i 2003. Wilkerson skriver at forløperen til Irak-invasjonen var en nøye planlagt propagandakampanje som de fleste amerikanske medier slukte rått. Derfor spilte mediene sin tiltenkte rolle som krigens...
Kronikk · 29. January 2018
Manglende åpenhet i forsvars- og sikkerhetspolitikken gjør Norge mer sårbart. Med mindre tillit krymper også det politiske handlingsrommet. Av Tormod Heier, forsker Forsvarets høgskole og Rune Ottosen, professor emeritus OsloMet – Storbyuniversitetet For farligere enn russiske atomubåter, hjemvendte IS-krigere og anonyme cyberangrep er sviktende tillit. I samfunnskontrakten med våre ledere er derfor åpenhet selve limet. For uten åpenhet, ingen tillit. Og uten tillit, ingen...
Journalistikk · 29. January 2018
Min siste blogg Medienes medansvar for justismord Av Rune Ottosen publisert 19.12 2017 Jeg skriver denne bloggen i lys av den offentlige debatten som er oppstått om et mulig justismord i Baneheia-saken. Saken er aktualisert etter publisering av Bjørn Olav Jahrs bok Drapene i Baneheia og Svein Tore Bergestuen kronikk i VG 15.12. Bergestuen ønsker en debatt om journalistenes rolle i et mulig justismord. Hensikten med denne bloggen er å bringen inn tidligere historiske eksempler på medienes...

Show more