Er det forståelig at India bomber Pakistan?

Rune Ottosen og Elisabeth Eide, professorer, OsloMet - storbyuniversitetet

 

Frank Rossavik har 7, mars en kommentar i Aftenposten der han sier at India bombeangrep på Pakistan er «forståelig». Gitt den historiske konflikten er det ikke vanskelig forståat historiske konflikter blusser opp. Vi oppfatter imidlertid at Rossavik lener seg mest til den indiske siden.                         

Tilfeldighetene ville at vi var invitert til å tale på en nasjonal konferanse i Islamabad om konfliktjournalistikk. Noe av det første som møtte oss da vi ankom Pakistan var nyheten om at India hadde bombet Pakistans territorium som et svar på et selvmordsangrep i Kashmir der vel førti indiske paramilitære ble drept.

Propagandakrigen kom i gang og den sedvanlige «blamegame» var i gang. Indias statsminister Narendra Modi holdt umiddelbart Pakistan ansvarlig for angrepet. Rossavik beskriver godt hvordan de to partene har hver sin fortelling om krigshandlingene. Modi mener at Pakistan har ansvar for terrorister som opererer fra eget territorium. Det er vanskelig å være uenig i det. Men svært mange pakistanere har også vært ofre for terrorhandlinger, og statsminister Imran Khan påpekte at landet har hatt store ofre for å bekjempe terroristgrupper. Antall terrorhandlinger i landet har da også gått ned fra toppunktet i 2009. På den annen side kan vi slett ikke se bort fra at det fins elementer i pakistansk militærvesen og etterretning som har forbindelser med terrorgrupper som kjemper i Kashmir. Men de siste årene er også flere angrep i Kashmir begått av unge militante fra indisk side, noe som ifølge den indiske forfatteren Arundhati Roy har bakgrunn i systematisk og langvarig brutalitet mot befolkningen i indisk Kashmir.

Pakistanske medier har vist til det indiske valget i april som bakgrunn for at Modi vil piske opp en hindunasjonalistisk stemningsbølge, og der har de et poeng. Rossavik nevner Pakistans forhold til USA og Kina som en internasjonal dimensjon av betydning for konflikten. I The Independentpeker Robert Fisk på alliansen Israel-India og Israel som sentral våpenleverandør til India. India er trukket inn i Israels allianse mot muslimske stater.

Vi merket oss at indiske nyhetsopplesere gikk ut av journalistrollen og hisset til hevn. .Det er ikke tvil om det også er en nasjonalistisk stemningsbølge i Pakistan, ikke minst i mediene. Men vi så vilje på begge sider til å innta en mer uavhengig rolle. Statsminister Imran Khans tale i parlamentet hadde en forsonende tone, og viste empati med familiene til de døde indiske soldatene og tok til orde for forhandlinger. Han minnet om hvilken trussel det ville være hvis konflikten skulle eskalere mellom to atommakter. 

En slik krig har ingen vinnere. Den indiske piloten som ble skutt ned over pakistansk territorium ble raskt overlevert til India. Khans tale var etter vårt syn av en annen karakter enn Modis, og har vunnet gjenklang hos en del indiske opposisjonelle. Khan lover å undersøke om terrorgrupper i Pakistan (Jaish-e-Mohammed) står bak angrepet, men hans forhold til militærvesen og etterretning kan imidlertid gjøre at forsøket strander. I turbulensen som oppsto mellom de to nabostatene er det lett å glemme stridens kjerne, som er forholdene i Kashmir, der både Amnesty og Human Rights Watch har solid dokumentasjon om drap, tortur og andre overgrep. Partene må begynne å snakke direkte til befolkningen i Kashmir i stedet for å snakke om dem.