· 

Den norske våpenkonsensusen

 

 

 Hvorfor er ikke norsk salg av våpen til krigsforbrytere en valgkampsak? 

 

RUNE OTTOSEN, professor i journalistikk, Høgskolen i Oslo og Akershus

VG skal ha all ære for å løfte fram saken om at Norge gjenopptar salg av norskprodusert ammunisjon til Emiratene. Det oppsiktsvekkende er at, på tross av at NTB lagde en sak på bakgrunn av VGs oppslag, følger ingen andre medier opp.

 


 

En koalisjon ledet av Saudi-Arabia med Emiratene som støttespillere har ført en brutal krig i Jemen, med bombing av sykehus og andre sivile mål. Humanitære organisasjoner som Røde Kors og Redd Barna protesterer og ser de blodige resultatene på bakken. Tusenvis av døde og lemlestede sivile (inkludert over 600 barn), hungersnød og koleraepidemi.

Vi er midt i en valgkamp der medienes hovedsak er presentasjon av ny meningsmålinger, diskusjoner om regjeringsalternativer og typisk «norske temaer» som helse, eldreomsorg og skole. Etter VGs oppslag hadde mediene en enestående anledning til å løfte perspektivet og trekke inn verden rundt oss, inkludert norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

En av årsakene til tausheten kan være at det er bred enighet om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Vi vet at mediene leter etter konflikter. I dette tilfellet var det uenighet. SVs stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell sendte nemlig 22. august et skriftlig spørsmål til utenriksminister Børge Brende om han kunne garantere at norsk forsvarsmateriell som selges ikke blir brukt som en del av krigføringen i Jemen.

I utgangspunktet er det strenge regler som gjelder for norsk våpeneksport. De ble vedtatt av Stortinget i 1959 og fornyet i 1997. I utgangspunktet skal ikke norske våpen selges hvis de kan bidra til eskalering av pågående kriger.

Hvorfor stiller ikke flere medier det åpenbare kritiske spørsmålet: Hvordan kan man garantere at norske våpen ikke gjør vondt verre for en hardt prøvet befolkning i Jemen.

Et annet kritiske spørsmål som roper etter svar er: Ser vi her en parallell til situasjonen rundt Norges forhold til menneskerettighetene i Kina? Det er av flere medier reist berettiget mistanke om at hensyn til norsk lakseeksport trumfer hensynet til kinesiske menneskerettighetsbrudd. Burde ikke nå noen oppegående journalister spørre om hensynet til norske eksportinteresser er viktigere enn den Saudi-ledete koalisjonens menneskerettighetsbrudd? 

Norge er en mellomstor aktør innen våpenindustrien og er på 17 plass over de største våpeneksportører. Emiratene står på listen over viktige kunder. Av 155 land som importerte våpen i 2011-2015 sto fem land India, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kina og Algerie for 34 prosent av importen av våpen. Emiratene var blant de fem største våpenimportørene i perioden 2006-2010.

 

Jeg venter på følgende kritisk spørsmål fra en oppegående journalist: Er redselen for tapte markedsandeler i våpenindustrien viktigere for Norge enn hensynet til den humanitære situasjonen for sivilbefolkning i Jemen.

Publisert i VG